ทาง 9experttraining ได้เปลี่ยน url สำหรับ Online Course จาก course.9experttraining.com เป็น online.9experttraining.com

ตอนนี้ระบบกำลัง redirect ไปที่ https://online.9experttraining.com

หากไม่มีการ redirect กรุณาคลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ online.9experttraining.com