เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 8 ชั่วโมง 23 นาที
มีทั้งหมด 61 บทเรียน
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
ชไลเวท พิพัฒพรรณวงศ์
9EXPERT

Microsoft Certified Trainer และผู้แต่งหนังสือ IT เชี่ยวชาญด้าน Web Technology / Excel / BI / Presentation / Data Analytic / Power BI / Visualization

Microsoft Excel Advanced

หลักสูตร MS Excel Advanced ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ใช้งาน Excel อยู่แล้ว แต่ต้องการเทคนิคการใช้งานสูตรคำนวณที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสามารถนำสูตรคำนวณต่างๆ ไปประยุกต์ใช้งานจริง เช่น งาน HR, Inventory , Sale & Marketing ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โดย ชไลเวท พิพัฒพรรณวงศ์
แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคา 2,490 บาท
  สมัครเรียน

หลักสูตร MS Excel Advanced ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ใช้งาน Excel อยู่แล้ว แต่ต้องการเทคนิคการใช้งานสูตรคำนวณที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสามารถนำสูตรคำนวณต่างๆ ไปประยุกต์ใช้งานจริง เช่น งาน HR, Inventory , Sale & Marketing ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้แล้วในหลักสูตรนี้ ยังกล่าวถึง เทคนิคการทำงานกับข้อมูล , การทำ Pivot Table , Pivot Chart รวมถึงการกำหนดค่าความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น การซ่อนสูตรคำนวณ , การ Protect Sheet และ การตั้งค่ารหัสผ่านของไฟล์

แนะนำหลักสูตร
เวลา(นาที)
Excel Roadmap FREE 8:04  
แนะนำไฟล์ประกอบการอบรม 2:05  
บทที่ 1 รู้จักกับ Microsoft Excel
เวลา(นาที)
1. รู้จักกับ Microsoft Excel 8:43  
บทที่ 2 Tips และ Techniques การใช้งาน Excel
เวลา(นาที)
1. เทคนิคการใช้งานคีย์ลัด (Shortcut Key) FREE 19:52  
2. การตรวจสอบคุณสมบัติของไฟล์ 3:45  
3. การตั้งค่า Microsoft Excel 5:48  
บทที่ 3 การประยุกต์การตกแต่งข้อมูลด้วย Conditional Formatting
เวลา(นาที)
1.การจัดรูปแบบโดยกำหนดเงื่อนไข(Conditional Formatting) 7:47  
2.การจัดรูปแบบโดยกำหนดเงื่อนไข Databar Color Scale 6:27  
4.การจัดรูปแบบโดยกำหนดเงื่อนไข Icon Set 5:25  
5.Workshop-Conditional Formatting แบบ Dynamic 8:54  
บทที่ 4 การคำนวณใน Microsoft Excel
เวลา(นาที)
1.เริ่มต้นการคำนวณใน Excel FREE 8:19  
2.รู้จักกับเครื่องหมาย $ ในการคำนวณ 6:02  
3.การทำงานกับ Name 6:01  
4.รู้จักกับ Excel Functions 4:41  
5 ฟังก์ชั่นการสรุปผล SUM, Average, Max, Min, Count, CountA, Large, Small 8:53  
6.การอ้างอิงข้อมูลข้าม Worksheet, Workbook และการประยุกต์ Name 14:21  
7.ฟังก์ชั่นในการแปลงตัวเลขเป็นข้อความทางการเงินทั้ง TH และ EN 7:48  
8.การแยกข้อความที่ติดกันด้วยเครื่องมือ Text to Column 3:31  
9.การแยกข้อความที่ติดกันด้วยเครื่องมือด้าน AI ชื่อว่า Flashfill 4:36  
10.Functions ทำงานกับ ข้อความ (Text) 13:13  
11.การจัดรูปแบบวันที่ (Date) 8:14  
12.Functions ทำงานกับ วันที่ (Date) 8:07  
13.ฟังก์ชั่น Datedif สำหรับหาผลต่างของ 2 วัน 11:58  
14.ฟังก์ชั่น Networkday.Intl เพื่อหาวันทำงาน 4:43  
บทที่ 5 ฟังก์ชั่นที่ซับซ้อนใน Microsoft Excel พร้อมการประยุกต์ใช้
เวลา(นาที)
1.ฟังก์ชั่น IF IFS 11:11  
2.ฟังก์ชั่น IF IFS (ต่อ) 8:28  
3.Workshop คำนวณ Bonus ด้วย IF 3:58  
4.ฟังก์ชั่น VLOOKUP 11:49  
5.ฟังก์ชั่น INDEX MATCH 4:39  
6.ฟังก์ชั่น INDIRECT 8:54  
7.การทำ Dropdown List และ Dynamic Dropdown List 8:21  
8.ฟังก์ชั่น COUNTIFS และการทำ Dashboard 5:21  
9.ฟังก์ชั่น SUMIFS และการทำ Dashboard 6:37  
10.ฟังก์ชั่น OFFSET 9:40  
11.Workshop - ตัวอย่างการสร้างใบแจ้งหนี้ 9:56  
12.เฉลย Workshop - ตัวอย่างการสร้างใบแจ้งหนี้ 13:03  
บทที่ 6 การสร้าง Chart แบบ Professional
เวลา(นาที)
1.การทำงานกับ Table 12:12  
2.การสร้าง Professional chart และ Visualization ใน Excel 6:35  
3.การเริ่มต้นสร้าง Professional chart 15:09  
4.กรณีศึกษา Pie Chart - การสร้างกราฟ Market Share 5:28  
5.กรณีศึกษา - การสร้างกราฟที่คนละ Scale ด้วย Combo Chart 6:48  
6.กรณีศึกษา - การสร้างกราฟที่คนละ Scale ด้วย Combo Chart (ต่อ) 3:49  
7.การสร้างกราฟแบบ Radar เพื่อดู Performance Comparison 5:30  
8.การสร้างกราฟแผนที่ (Map) เพื่อดูเป็น Location / Geography 10:06  
9.Spark line สำหรับการสร้าง Visualization แบบ Incell 7:06  
บทที่ 7 การทำงานกับข้อมูล
เวลา(นาที)
1.การทำงานกับข้อมูล-ภาพรวม 4:31  
2.การเรียงข้อมูล (Sorting) 9:06  
3.การกรองข้อมูล (Filter) 11:02  
4.การสรุปข้อมูลด้วย Pivot Table 10:45  
5.การทำ Dynamic Pivot Table 14:44  
6 การจัดกลุ่ม (Grouping) ตัวอย่างงานด้าน Sales Performance Report 19:34  
7. การสร้าง Interactive ด้วย Slicer 8:29  
8. การตรวจสอบข้อมูลด้วย Data Validation 15:44  
บทที่ 8 การติดตามการแก้ไข การเชื่อมโยงสูตร (Auditing Worksheets)
เวลา(นาที)
1.การตรวจสอบที่มาที่ไปของสูตร (Formula Auditing) 5:01  
2.เครื่องมือในการแสดงสูตรที่สร้างทั้งหมด 2:27  
บทที่ 9 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Microsoft Excel (Analyzing Data)
เวลา(นาที)
1.เครื่องมือจำลองสถานการณ์ (Scenarios) 8:30  
2. เครื่องมือจำลองเหตุการณ์ในรูปแบบ What If 3:31  
บทที่ 10 การกำหนดค่าการรักษาความปลอดภัย (Security)
เวลา(นาที)
1.ระบบการรักษาความปลอดภัย (Security) - ซ่อนสูตรและล็อคเซล 8:45  
2.ระบบการรักษาความปลอดภัย (Security) - ซ่อน Sheet 3:38  
3.การใส่รหัสผ่านให้กับไฟล์ 3:50  
บทที่ 11 แนะนำสำหรับการเริ่มต้นกับ Macro Excel
เวลา(นาที)
1.แนะนำสำหรับการเริ่มต้นกับ Macro Excel 11:44  
9Expert_Currency_Functions.rar
9EXPERT-Invoice.xlsx
9EXPERT-OrderSystem.xlsx
Data for Chart.xlsx
ขั้นตอน 1
โอนเงินเข้าบัญชี โดยเลือกโอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กรุงไทย 030-0-24063-5 บจ.นายน์เอ็กซ์เพิร์ท

ขั้นตอน 2
หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เข้าไปในหน้าคอร์สเรียนที่สมัคร และคลิกที่ปุ่มแจ้งโอนเงิน พร้อมทั้งกรอกข้อมูลต่างๆ เพื่อสมัครเรียน
(รบกวนกรอกให้ครบทุกช่องนะครับ เมื่อมีปัญหา ทางทีมงานจะได้ติดต่อท่านกลับไปได้ครับ)

ขั้นตอน 3
รอรับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนภายใน 24ชม. หลังจากแจ้งโอนเรียบร้อยแล้ว โดยท่าน จะได้รับอีเมล 3 ฉบับ คือ
1. ยืนยันการสมัครสมาชิก (สำหรับท่าน ที่ไม่เคยสมัครเรียน ท่านจะได้รับ password สำหรับใช้เข้าเรียนในอีเมลฉบับนี้)
2. ได้รับการแจ้งโอนเงิน เพื่อเป็นการยืนยันว่าแจ้งโอนเงินสำเร็จแล้ว
3. ลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่ทีมงานตรวจสอบยอดโอนแล้ว ท่านจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียน

ขั้นตอน 4
หลังจากทีมงาน ยืนยันการลงทะเบียนเรียนแล้ว ให้ท่านใช้ Email และ Password ที่ได้รับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยครับ!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ที่เบอร์ Hotline โทร. 02-2194304-5 หรือติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ