เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 7 ชั่วโมง 49 นาที
มีทั้งหมด 64 บทเรียน
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
ชไลเวท พิพัฒพรรณวงศ์
9EXPERT

Microsoft Certified Trainer และผู้แต่งหนังสือ IT เชี่ยวชาญด้าน Web Technology / Excel / BI / Presentation / Data Analytic / Power BI / Visualization

Microsoft Power BI for Business Analytics

เรียนรู้ Microsoft Power BI โดยมีไฟล์ประกอบการอบรมเพื่อให้ฝึกปฏิบัติ ตั้งแต่การ Get Data จนถึงสามารถ Public Report ไปยัง Website ได้ โดยมี Visualization สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจให้เลือกใช้มากมาย

โดย ชไลเวท พิพัฒพรรณวงศ์
แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคา 2,490 บาท
  สมัครเรียน

หลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้รู้จักและใช้งาน Microsoft Power BI ตั้งแต่การใช้งาน Power BI Desktop เพื่อนำเข้าข้อมูลและเตรียมข้อมูลด้วย Power Query จนถึงสามารถสร้าง Report ในลักษณะ Dashboard โดยมีหลากหลาย Visualization ให้เลือกใช้ให้เหมาะกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ อีกทั้งยังสามารถตั้งเวลาในการดึงข้อมูลทีมีการ Update ได้โดยอัตโนมัติ ด้วย Power BI Gateway  และ Report ดังกล่าวสามารถ Publish บน Website ด้วย Power BI Service นอกจากนี้ยังสามารถดูผ่าน  Mobile ได้โดยการติดตั้ง Power BI Mobile  ซึ่งหลักสูตรนี้มีไฟล์ประกอบสำหรับผู้เรียนฝึกปฏิบัติใช้งาน Microsoft Power BI เพื่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น

แนะนำหลักสูตร Microsoft Power BI for Business Analytics
เวลา(นาที)
แนะนำวิทยากร FREE 5:09  
แนะนำหลักสูตร FREE 2:30  
พื้นฐานผู้เข้าอบรม FREE 3:03  
บทที่ 1. รู้จักกับ Microsoft Power BI
เวลา(นาที)
1.1 รู้จักกับ Power BI 7:44  
1.2 ภาพรวมการทำงาน Power BI ในรูปแบบ Infographic 9:46  
1.3 การสมัคร Power BI Service 7:34  
1.4 แนะนำ Data Source ที่เราใช้เป็นกรณีศึกษา (Case Study) 6:52  
1.5 บทสรุป 2:53  
บทที่ 2. การนำเข้าข้อมูล (Get Data)
เวลา(นาที)
2.1 ภาพรวมของการ Get Data เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล FREE 7:01  
2.2 รู้จักกับ Star Schema Fact และ Dimension 4:58  
2.3 ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Power BI Desktop 3:55  
2.4 การ Get Data 7:06  
2.5 การนำเข้าข้อมูล Text File และ CSV File 7:45  
2.6 การนำเข้าข้อมูลจาก Folder 6:48  
2.7 Workshop - การนำเข้าจาก Folder 13:59  
2.8 การนำข้อมูลจากอัตราแลกเปลี่ยนจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย 7:10  
2.9 การนำข้อมูลผู้ติดเชื้อ COVID-19 มาวิเคราะห์ด้วย Power BI 5:19  
2.10 การนำเข้าข้อมูลจาก Microsoft SQL Server 5:23  
2.11 การนำเข้าข้อมูลจาก Azure และ Analysis Service 3:29  
2.12 การนำเข้าข้อมูลด้วยการ Enter Data 2:57  
2.13 การนำข้อมูลจาก Power BI Dataset 3:37  
2.14 บทสรุป 3:28  
2.15 Workshop 2:42  
บทที่ 3. การแปลงข้อมูลด้วย Power Query
เวลา(นาที)
3.1 การแปลงข้อมูลด้วย Power Query 5:10  
3.2 Power Query Editor 12:27  
3.3 เริ่มต้นคำสั่งในการ Transform Data 10:27  
3.4 คำสั่ง Replace Value, Split Column, Trim, Format Text 10:13  
3.5 การกำหนด Data Type และกำหนด Locale 13:13  
3.6 การ Filter และ Replace Value โดยตัวอย่างการปรับแต่งข้อมูล COVID-19 7:53  
3.7 Pivot Unpivot Column และ Transpose 10:10  
3.8 Merge Queries และ Append Queries 12:47  
3.9 การคำนวณใน Power Query ด้วย Add Custom Column 6:56  
3.10 บทสรุป 4:10  
3.11 Workshop 7:52  
3.12 เฉลย Workshop 11:35  
บทที่ 4. การทำงานกับ Data Model
เวลา(นาที)
4.1 เริ่มต้นกับ Data Model 2:44  
4.2 การจัดรูปแบบข้อมูล (Formatting) 4:58  
4.3 ความสัมพันธ์ของข้อมูล (Relationships) 10:07  
4.4 DAX (Data Analysis Expression) 12:23  
4.5 การจัดกลุ่มข้อมูล (Data Categorization) 6:20  
4.6 การกำหนด Hierarchy 11:30  
4.7 Workshop 10:43  
4.8 Workshop เฉลย พร้อมบทสรุป Data Model 11:59  
บทที่ 5. การสร้าง Dashboard ด้วย Visualization
เวลา(นาที)
5.1 ภาพรวมของ Visualization ใน Power BI FREE 6:50  
5.2 Visualization ประเภทตารางและข้อความ Table Card พร้อมการ Filter 16:37  
5.3 เพิ่มเติมกับ Visualization ประเภท Table 4:53  
5.4 Conditional Formatting 9:24  
5.5 Visualization ประเภท Matrix 8:39  
5.6 Visualization ประเภท Column และ Bar 7:30  
5.7 Visualization ประเภท Pie Donut และ Treemap 5:41  
5.8 Visualization ประเภท Line และ Area 6:36  
5.9 Visualization ประเภท แผนที่ Map 11:06  
5.10 Visualization ประเภท Slicer 6:12  
5.11 การปรับค่าการกรองให้แสดงผลเฉพาะ Visualization ที่ต้องการ (Edit Interaction) 5:22  
5.12 การติดตั้ง Visualization จาก MarketPlace หรือ AppSource 5:45  
5.13 การกำหนดค่าการแสดงผลในอุปกรณ์ Mobile 3:47  
5.14 Workshop COVID-19 Visualization 4:35  
บทที่ 6. Power BI Service
เวลา(นาที)
6.1 การ Publish รายงานขึ้น Power BI Service 12:51  
6.2 การแก้ไขรายงานด้วย Power BI Service 3:18  
6.3 Power BI Service และการเผยแพร่รายงาน 9:58  
6.4 การสร้าง Dashboard 8:05  
6.5 การ Sync Data ด้วย Power BI Gateway 12:15  
6.6 ตัวอย่างการทำงานกับ Power BI Gateway 4:04  
6.7 บทสรุป 1:41  
Customers.xlsx
3-7-Pivot-Unpivot.xlsx
Microsoft Power BI-Published-Rev1-Optimized.pdf
Infographic Power BI Desktop.png
data source.rar
ขั้นตอน 1
โอนเงินเข้าบัญชี โดยเลือกโอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กรุงไทย 030-0-24063-5 บจ.นายน์เอ็กซ์เพิร์ท

ขั้นตอน 2
หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เข้าไปในหน้าคอร์สเรียนที่สมัคร และคลิกที่ปุ่มแจ้งโอนเงิน พร้อมทั้งกรอกข้อมูลต่างๆ เพื่อสมัครเรียน
(รบกวนกรอกให้ครบทุกช่องนะครับ เมื่อมีปัญหา ทางทีมงานจะได้ติดต่อท่านกลับไปได้ครับ)

ขั้นตอน 3
รอรับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนภายใน 24ชม. หลังจากแจ้งโอนเรียบร้อยแล้ว โดยท่าน จะได้รับอีเมล 3 ฉบับ คือ
1. ยืนยันการสมัครสมาชิก (สำหรับท่าน ที่ไม่เคยสมัครเรียน ท่านจะได้รับ password สำหรับใช้เข้าเรียนในอีเมลฉบับนี้)
2. ได้รับการแจ้งโอนเงิน เพื่อเป็นการยืนยันว่าแจ้งโอนเงินสำเร็จแล้ว
3. ลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่ทีมงานตรวจสอบยอดโอนแล้ว ท่านจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียน

ขั้นตอน 4
หลังจากทีมงาน ยืนยันการลงทะเบียนเรียนแล้ว ให้ท่านใช้ Email และ Password ที่ได้รับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยครับ!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ที่เบอร์ Hotline โทร. 02-2194304-5 หรือติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ